Bestimmter Artikel

Belirli tanımlayıcı  „bestimmter Artikel“  bir sözcüğün  ya kişinin önceden bahsedilmiş, bilinen adı geçmiş isimlerde bellirli tanımlayıcı kullanılır.

   Singular   Plural  
Maskulin Nurtrum Feminin Maskulin Nurtrum Feminin
Nominativ der Vater das Kind die Mutter die Väter die Kinder die Mütter
Akkusativ den Vater* das Kind  die Mutter   die Väter die Kinder die Mütter
Dativ dem Vater dem Kind der Mutter den Vätern   den Kindern   den Müttern
Genitiv des Vaters des Kindes der Mutter der Väter der Kinder der Mütter

Tanımlayıcılar ismin tanımlayıcısına ve kullanıldığı ismin haline göre çekimlenir.

 

Nominativ/ Yalın Hal

İsmin yalın halidir, eyleme sorulan kim "wer", ne "was" sorusunun cevabıdır. Cümlede özne durumundadır ve eylemi yapan kişi ya da nesneyi buldurmaya yöneliktir.

Tanımlayıcılarda hiç bir değişiklik olmaz, tanımlayıcıları olduğu gibi kalır. Sadece hangi ismi çoğullaştırsak çoğullaştıralım tanımlayıcısı "die" dönüşür. Çoğul isimlerin tanımlayıcısı "die" ortaktır.

   Singular   Plural  
Maskulin Nurtrum Feminin Maskulin Nurtrum Feminin
Nominativ der Vater das Kind die Mutter die Väter die Kinder die Mütter

 

      Der Mann  arbeitet fleißig (Adam gayretle çalışıyor)

(NominativMaskulin

      Die Frau wäscht die Wäsche (Kadın çamaşır yıkıyor)  

(NominativFeminin)

      Das Kind mekert (Çocuk homurdanıyor.)

 (NominativNeutrum)

      Die Männer beschwerden sich   

(NominativPlural)

 

Akkusativ/ İsmin -i Hali 

İsmin -i halidir, eyleme sorulan kimi "wer", neyi "was" sorusunun cevabıdır. Cümlede nesne durumundadır ve eylemi etkilenen kişi ya da nesneyi buldurmaya yöneliktir.

Nominativ'den tek farkı Akkusativ Maskulin'dedir. Başka bir deyişle tanımlayıcısı "der" olan isimlerde tanımlayıcı "den" dönüşür. Diğer tanımlayıcılarda hiçbir değişiklik olmaz.

   Singular   Plural  
Maskulin Nurtrum Feminin Maskulin Nurtrum Feminin
Nominativ der Vater das Kind die Mutter die Väter die Kinder die Mütter
Akkusativ den Vater* das Kind   die Mutter   die Väter die Kinder die Mütter

 

Die Frau liebt den Mann (Kadın adamı seviyor)
                     (Akkusativ-Maskulin)

Die Mutter stillt das Kind (Anne çoçuğu emziriyor)
                   (Akkusativ-Neutrum)

Die Kinder nerven die Frau (Çocuklar kadını sinirlendiriyor) 
(Akkusativ- Feminin)

Die Kinder besucht die Großväter (Çocuklar büyük babaları ziyaret ediyor.)
(Akkusativ- Plural)

 

Dativ/İsmin -e,a Hali

İsmin -e,a halidir, eyleme sorulan kime "wem", neye "was" sorusunun cevabıdır. Cümlede dolaylı tümleç "indirekte Objeckt" durumundadır ve eylemi dolaylı olarak etkilenen kişi ya da nesneyi buldurmaya yöneliktir.

Makulin ve Neutrum'da Artikel "dem" Feminin, "der" çoğulda ise "den …n" dönüşür.

Diğer bir değişle tanımlayıcı "der, das" olan isimlerde tanılayıcı "dem" tanımlayıcısı "die" olan isimlerde "der" çoğul olanlarda ise de "den" dönüşür ve ismin son harfinde "(e)n ya da s" yok ise isim sonuna "-(e)n" eki alır.

   Singular   Plural  
Maskulin Nurtrum Feminin Maskulin Nurtrum Feminin
Nominativ der Vater das Kind die Mutter die Väter die Kinder die Mütter
Akkusativ den Vater* das Kind   die Mutter   die Väter die Kinder die Mütter
Dativ dem Vater dem Kind der Mutter den Vätern*   den Kindern   den Müttern

 

Die Kinder gehorchen dem Vater nicht.  (der Vater)  (Çocuklar babasına itaat etmiyor)
  (Dativ Maskilin)

Der ältere Bruder ähnelt dem Kind(das Kind)    (Büyük erkek Kardeş çocuğa benziyor)
                                         (Dativ– Neutrum)

Die Töchter helfen der Mutter beim Haushalt. (die Mutter)  (Kız çocukları anneye ev işlerinde yardım ediyor.)
                                    (Dativ– Feminin)

Die Geschwister tragen den Töchtern beim Haushalt bei. (die Töchter Pl.) (Kardeşler kız kardeşlerine ev işlerinde destek oluyorlar)
                                              (Dativ– Plural)

 

Genitiv

İyelik ekidir. Bir nesnenin ya da kişinin kime neye ait olduğunu gösterir. Cümlede  tamlanan ismin her halinde bulunabilir.

   Singular   Plural  
Maskulin Nurtrum Feminin Maskulin Nurtrum Feminin
Nominativ der Vater das Kind die Mutter die Väter die Kinder die Mütter
Akkusativ den Vater* das Kind  die Mutter   die Väter die Kinder die Mütter
Dativ dem Vater dem Kind der Mutter den Vätern   den Kindern   den Müttern
Genitiv des Vaters des Kindes der Mutter der Väter* der Kinder der Mütter

*Almanca'da tamlalar tersten kurulur. Önce tamlanan sonra tamlayan gelir.

 

Tanımlayıcısı der "Maskulin" ve das "Netrum"  ise des'e dönüşür ve isimler sonuna ya "-s" ya da "-es" eki getirilir.

Tanımlayıcısı die "Feminin" ve çoğul "die Plural" olan ise tanımlayıcı die der'e dönüşür.

der das des

die der

die + Plural der

 

Almanca'da tamlamalar Türkçe'ye göre tersten kurulur.

Der Schlüssel           der Wohnungen passt nicht
Tamlanan (Anahtar)        tamlayan(daire) = Dairenin Anahtarı

 

das Pedal des Fahrrads (das Fahrrad)
               (Genitiv-Neutrum)

die Geschwister des Sohnes (der Sohn) 
                        (Maskulin)

die Dauer der Nachricht (die Nachricht)
(Genitiv-Feminin

die Öffnung der Rathäuser
  (Genitiv-die Plural)

 

Tek heceli sözcüklerde "-es" eki alır.

des Mannes, des Kind es,  ...

 

İsmin son harflerinde "-s, ss, ß, x, z, tz" bulunan isimler sonuna "-es" eki alır.

des Glases, des Risses des Flußes, des Faxes, des Umsatzes, des Konferenzes

 

Birden fazla heceli sözcüklerde ise "-s" eki getirilir.

des Lehrers, des Fenster s,

 

Diğer dillerden giren yabancı sözcükler genellikle "-s" eki alır.

des Chefs, des Hotes, 

 

Die Spitze des Füllers ist stumpf

Die Scheibe des Fensters ist zerbrochen

Der Schlüssel der Wohnung ist aus Metal

Die Schwächen der Menschen sind der größte Feind

 

Tamlanan ismin diğer bütün hallerinde kullanılabilir.

 

Ich habe die Schlüssel des Autos verloren (Akkusativ)

Ich habe dem Freund des Chefs geholfen (Dativ)
 

Bestimmter Artikel

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: