Posted in Almanca Dilbilgisi

Almanca Sıklıkla Kullanılan Sıfatlar

Almanca Sıklıkla Kullanılan Sıfatlar   Liste mit häufig verwendeten Adjektiven Aktiv Angenehm Anspruchsvoll Attraktiv Belebt Berühmt Besonders Dynamisch Echt Edel…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Ordinalzahl

Ordinalzahl Almanca Sıra ayıları Dilbilgisi Konu Anlatimi 1. erste 2.zweite 3.dritte 1-3 Düzensiz/Unregelmäßig 4.vierte 5.fünte 6.sechste 7.siebte 8.achte 9.neunte 10.zehte…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Deklination

Deklination-İsim Çekimleri Almanca'da isim çekimlerine Deklination denir. İsimler çekimlenir ancak çoğunlukla bu çekim ekleri Artikeller üzerinde belirgindir. İsim kimi zaman…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi Yabancı Dil

Almanca Konu Anlatımı

Almanca Konu Anlatımı,Grammatikerklaerung Verben Regelmäßige Verben Sonderform Soderform Besonderheiten unregelmäßige Verben Vokalwechsel (a-ä) Vokalwechsel e-i Vokalwechsel-e-ie Mischverben Konjugation der Modalverben…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Präpositionen

Präpositionen Değişken edatlara "Wechselpräpotion denir. Bu edatlaar yönelme durumu hem bulunma durumu bildirir. Akkusativ kullanıldıklarında yönelme yer değişikliğini, dativ kullanıldıklarında…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Konjugation der Modalverben im Präsens

Konjugation der Modalverben im Präsens Pers.      müssen   dürfen: können:  wollen: sollen:   mögen:  möchten: pron.: ich        muss   …

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi Yabancı Dil

Almanca Dilbilgisi

Almanca Dilbilgisi Diller sözcük düzeyinde cümle düzeyinde iki büyük katagoride incelenir. Bu sınıflandırmaları daha kücük birimlerede ayrılabilir. WORTARTENGRAMMATIK-SÖZCÜK TÜRÜNE GÖRE…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Verben mit Präpositionen

Verben mit Präpositionen Bu fiiller belli bir edat ile birlikte ve ismin belli halinde kullanılır ve bu fiiller kullanıldıkları edatlarla…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Mehrteilige Konjunktionen

Mehrteilige Konjunktion-İkili Bağlaçlar Bu bağlaçlar iki parçadan oluşurlar. Bu bağlaçlar şunlardır. entweder … oder nicht nur … sondern auch sowohl…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Unterordnende Konjunktionen

unterordnende Konjunktionen (Subjunktion,subordinierende),Almanca Yan Cümle Bağlaçları Unterordnende Konjunktionen bir yan cümleyle "Nebensatz" bir temel cümleye "Hauptsatz"  bağlayan cümlelerdir. bağlaç olan cümlede…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Nebenordnende Konjunktionen

Nebenornende Konkunktion (Koordinierende Konjuntion) Nebenordnende Konjunktionen iki temel cümleyi, iki yan cümleyi ya da tümceyi birbirine bağlar. Bu bağlaçlar şunlardır:…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Konjunktion

Konjunktion,Almanca Bağlaçlar Bağlaçlar "Konjunktion" iki cümleyi ya da iki sözcüğü "Satzteile" yan cümle "Nebensatz" ya da temel cümle "Nebensatz" şeklinde…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Funktionsverben

Funktionsverben Funktionsverben bir ismin belli bir fiil ile kullanılmasına kalıplaşmış yapısına denir; bu kullanımda fiil gerçek anlamını birinci anlamını yitirir….

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Präpositionen mit Genitiv

Präpositionen mit Genitiv Bu edatlar ismin -in halinde "Genitiv" halde kullanılırlar. Ancak genitiv halde kullanılan edatların bazıları dativ hatta akkusativ…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Reflexive Verben

Reflexive Verben Reflexive Verben (Dönüşlü Fiiler) Dönüşlü fiillerde eylemi yapan ile eylemden etkilenen aynı kişidir. Subjekt reflexive Verben Reflexivpronomen ich…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Liste der starken Verben

Liste der starken Verben Infinitiv 3. Person Imperfekt/Konjunktiv II P. Perfekt Eg Bedeutung backen bäckt/backt backte/buk hat gebacken A Fırında pişirmek…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Superlativ

Superlativ Sıfatın en yüksek derecelendirilmiş halidir. Superlativ am  Stamm Grad Kasus Stamm -sten -en Genel olarak sıfata "-sten" eki getirilerek yapılır. Regelmäßig Ücüncü…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Komparativ

Komparativ Sıfatın ikinci dereceden derecelendirilmesidir. Sıfatın ikinci derece ile iki sıfattan birinin üstün olduğunu gösterir. İkinci dereceden derecelendirilmiş üstünlük bildiren halidir. İki…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Positiv

Positiv Sıfatın derecelendirilmemiş temel halidir. Positiv Stamm Grad Kasus Stamm ___ ____ Der Baum ist hoch. Das Zimmer ist dunkel Die Küche ist breit Sıfatlar da…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Vokalwechsel-e-ie

Vokalwechsel-e-ie  e=ie Fiil Kökündeki -e ünlüsü 2.ve 3.Tekil şahıslara göre çekimlendiğinde -ie ünlüsüne dönüşür.     Singular Plural Infinitiv Verbstamm ich du…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Vokalwechsel e-i

Vokalwechsel e-i e = i     Singular Plural Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie bergen berg  berg-e…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Vokalwechsel (a-ä)

Vokalwechsel (a-ä) Düzensiz fiiller ikinci "du" ve üçüncü tekil şahısların "er,sie,es "çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir. a = ä     Singular Plural Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie backen back  back-e bäck-st…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Grammatik

Grammatik Sözcük türüne göre incelenen dilbilgisine „Wortartengrammatik“ denir.Sözcük türleri cümledki foksiyonlarına ve buna bağlı değişikliklere göre değişik sözcük türlerine ayrılabilir.Sözcükler tablodaki sözcük türlerine göre tek tek incelenir. Sözcükler cümlede değişik görevleri üstlenebilir. Flektion ise çekim eklerine denir ve…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Modaladverbien

Modaladverbien Tarz eylemleri eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirir. Eyleme sorulan nasıl "wie" sorusunun cevabıdır. Cümlede Zarf tümleci görevindedir. freundlich, schlecht,sehr, besonders, außerordentlich, ungewöhnlich,fast, kaum, beinahe, ganz, recht, einigermaßen, ziemlich,wohl, vielleicht, versehentlich, vermutlich, möglicherweise, wahrscheinlich,sicher, bestimmt, allerdings, natürlich, gewiss, folgendermaßen, tatsächlich,absichtlich, unbedingt,gar nicht, überhaupt nicht, keineswegs, keinesfalls, vergebens, umsonst Satz Frage Antwort Ich glaube dir blindlings Wie glaubst du mir?…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Steigerung des Adjektivs

Steigerung des Adjektivs Almanca’da sıfatlar derecelendirilir, billig=ucuz billiger=daha ucuz am billigsten= en ucuz Deutsch   Türkiisch Positiv Grundstufe dünn zayıf…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Deklination des Adjektivs

Deklination des Adjektivs Sıfatlar bir sözcükle birleşerek çekimlenirler. Belirli Artikel ile çekimi aşağıdaki gibidir. Anahtar kural belirli Artikel tek başlarına nasıl çekimlenyorsa burda aynı çekimlenir ve Artikel…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Personalpronomen

Personalpronomen “Personalpronomen” kişi zamirleridir. Kişi zamirleri de ismin bütün hallerinde kullanılabilir. Fall Singular Plural 1. Person 2. Person 3. Person 1. Person…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Possessivpronomen

Possessivpronomen Possessivartikel’e geçmeden önce Possessivpronomen öğrenelim. Kişi zamirlerinin yalın haliyle karşılaştıralım Personalpronomen Possessiv ich mein du dein er sein es sein sie ihr…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Präpositionen mit Dativ

Präpositionen mit Dativ Bu edatlar sadece ismin -e,-a, de, da halinde yani "Dativ" halde kullanılırlar. Sıklıkla kullanılan "Dativpräposition" lar şunlardır;     abden,dan itiberen mitile ausden,dan…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Artikel

Artikel Bazı istisnai durumlar dışında Almanca’da isimler tanımlayıcıları ile birlikte „Artikel“  kullanılır. Artikeller genellikle isimlerin önünde bulunur.   Her ismin eril „der, maskulin“, dişil „die, feminin“, cinsiz „das, neutral“ olmak üzere cinsiyeti yani tanımlayıcıları vardır.    Tanımlayıcılar tekil çoğul "Numerus" olabilirler.Çoğul isimlerin tanımlıyıcısı "die" ortaktır….

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Interrogativartikel

Interrogativartikel "welch" hangi anlamına gelir ve bir isim ile kullanıldıklarında Türkçe karşılığı soru sıfatıdır. Kasus  Singular  Pural 3. Person  Maskulin Femin Neutral Nominativ welcher Mann welche Frau welches Kind…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Indefinitartikel

Indefinitartikel "jed" her anlamına gelir. Önündeki gurub tüöü istisnasız olarak kastedilir. Kasus  Singular  Pural 3. Person  Maskulin Femin Neutral Nominativ  jeder Mann jede Frau…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Demonstrativartikel

Demonstrativartikel İşaret zamiri olarak kullanılan birçok sözcük türü işaret sıfatı olarak da kullanılır. Ancak  Almanca'da"Demonstrativartikel" olarak incelenir. Türkçe karşılığı işaret sıfatıdır. Dies-, jen- Fall Singular  Pural 3….

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Nullartikel

Nullartikel Özel isimler, Şehir, ülke ve kıta isimleri, meslek isimlerinin bazu kullanımlarında Ich arbeite als Anwalt Ankara ist die Hauptstadt der Türkei Italien ist ein Landwirtsland Asien und Afrika sind Kotinente    Miktarı belli olmayan…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Possessivartikel

Possessivartikel Possessivartikel'e geçmeden önce Possessivpronomen öğrenelim. Kişi zamirlerinin yalın haliyle karşılaştıralım Personalpronomen Possessiv ich mein du dein er sein es sein sie ihr wir unser ihr…

TIKLAYINIZ...!
Posted in Almanca Dilbilgisi

Negativartikel

Negativartikel İsim olumsuzluğu „kein“ yok, değil“ bir nesnenin ya  kişinin varlığının yokluğunu  gösterir.   Fall  Singular   Plural   Maskulin Nurtral Feminin Maskulin Nurtral Feminin Nominativ …

TIKLAYINIZ...!