Konjunktiv II

Konjunktiv II Präteritum kökünden türetilmiştir. Fiil köküne tablodaki ekler  „-e, -est,-e, -en, -et, -en“ eklenir. Bazı fiilerde ise fiil kökündeki sesli harfte yumuşama değişme meydana gelir. Konjunktiv II’ın dört zamanda kullanmak mümkündür. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Vollendete Zukunft. Bildirme kipinde „Indikativ“  üç  geçmiş zaman olmasına karşın  Konjunktiv II’de tek bir geçmiş zaman vardır.

Indikativ Konjunktiv II
Er kommt
Er kam
Er käme
Er läse
Er liest
Er las
Er ist gekommen
Er war gekommen
Er kam
 Er wäre gekommen
Er hätte gelesen
Er hat gelesen
Er hatte gelesen
Er las
Er wird kommen
Er wird lesen
Er würde kommen
Er würde lesen
Er wird gekommen sein
Er wird gelesen haben
Er würde gekommen sein
Er würde gelesen haben

 

Konjunktiv II (Gegenwart)

Schwache Verben

Düzenli fiilerde Konjunktiv II werden fiilinin Konjunktiv II hali „würden“ ile kurulur. Esas fiil mastar halde „Infinitiv“ cümle sonunda yer alır.

Subjekt leisten machen
ich  leistete*würden  machte* würden  
du leistete-st*würden machte-st* würden 
er,sie,es leistete*würden machte * würden 
wir leistete-n*würden machte-n* würden 
ihr leistete-t*würden machte -t* würden 
sie/Sie leistete-n*würden machte -n* würden 

 

Sie würde sich ein Auto leisten

Wir würden Nudelsalat machen

Starke/Mischverben Unregelmäßige Verben

Bazı fiilerde ise fiil kökündeki sesli harfte yumuşama değişme meydana gelir. Fiildeki a, au, o, u dönüşerek ä,äu,ö, ü seslerine dönüşür. Karışık fiillerde ise hem ses değişikliği yumuşama „Stammvokalwechsel“ meydana gelir  hem  de „te“ eki alır

    1. und 3. Person
  Infinitiv Präteritum Konjunktiv II
a = ä     finden fand fände
haben hatte hätte
sein war wäre
kommen kam käme
nehmen nahm nähme
a = ü helfen half hülfe
  werfen warf würfe
sterben starb stürbe
verderben verdarb verdürbe
stehlen stahl stühle
u =ü graben grub grübe
fahren fuhr führe
werden wurde würde
müssen musste müsste
dürfen durfte dürfte
a = ä +te
 
bringen brachte brächte 
denken dachte dächte
o = ö  ziehen zog zöge
o = ö +te mögen mochte möchte
können konnte könnte
sollen* sollte sollte
wollen* wollte wollte
  lassen ließ ließe
gehen ging ginge

 

Konjunktiv II fiil köküne aşağı tablodaki ekler getirilerek kurulur.

Subjekt Endung kommen nehmen fahren
ich -e käm-e nähm-e führ-e
du -est käm-est nähm-est führ-est
er,sie,es -e käm-e nähm -e führ-e
wir -en käm-en nähm -en  führ-en
ihr -et käm-et nähm-et  führ -et
sie/Sie -en käm-en nähm-en  führ-en

 

 haben, sein, werden als Vollverb

Subjekt Endung haben waren werden
ich -e hätt-e wär-e würd-e
du -est hätt-est wär-st würd-est
er,sie,es -e hätt-e wär-e würd-e
wir -en hätt -en wär-en  würd-en
ihr -et hätt -et wär-et  würd-et
sie/Sie -en hätt-en wär-en  würd-en

 

Er wäre glücklich

Er hätte kein schlechtes Gewissen

Ihr würdet nicht aufgeregt

 

Kökteki seslide değişim olmayan düzensiz fiilerin bazı kişi zamirlerinde Konjonjunktiv II çekimlenirken Präteritun’da çakışma gerçekleşir, bu durumda  „würden“ kullanılır ve diğer fiil cümle sonunda yer alır. 

Subjekt Endung gehen lassen
ich  -e ging-e ließ-e
du -est ging -est ließ-est
er,sie,es -e ging-e ließ-e
wir -en ging-en*würden ließ-en*würden
ihr -et ging -et ließ-et
sie/Sie -en ging-en*würden ließ-en*würden

 

Konjunktiv II mit Modalverben

Tarz fiilinin Konjunktiv II hali özneye göre çekimlenir ve ikinci fiil mastar „Infinitiv“  halinde cümle sonuna gider. „sollen ve wollen“ tarz fiillerinin Konjunktiv II halleri Präteritum halleri ile aynıdır, kökte yumuşama olmaz. Diğer modal fiillerin tümünde kökteki seslide değişiklik olur „Stammvokaländerung“ ve „-te“ eki alırlar.

Subjekt dürfen müssen können mögen *sollen *wollen wissen
ich dürfte müsste könnte möchte sollte wollte wüsste
du dürfte-st müsste-st könnte-st möchte-st sollte-st wollte-st wüsste-st
er,sie,es dürft e müsste  könnte  möchte sollte wollte wüsste
wir dürfte -n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n
ihr dürfte-t müsste -t  könnte-t möchte-t sollte-t wollte-t wüsste-t
sie/Sie dürfte-n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n

 

Dürfte ich doch studieren

Der Arzt möchte den Patienten an einen Facharzt überweisen.

 

Konjunktiv II Vergangenheit

Almanca’da geçmiş zaman üç tane olsada Konjunktiv II geçmiş zaman bir tanedir. Normal cümlede çekimlenen fiil hangisi ise onun Konjunktiv II si alınır. Haben ya da sein fiilinin Konjunktiv II hali (hätten, wären) ve "Partizip Perfekt" ile kurulur.

Indikativ Konjunktiv II
Er ist gekommen
Er war gekommen
Er kam
Er wäre gekommenEr hätte gelesen
Er hat gelesen
Er hatte gelesen
Er las

 

hätten/wären + Partizip Perfekt

Subjekt Hilfsverb  Partizip II
ich hätt-e wär-e gelesen
gekommen
du hätt-est wär-st
er,sie,es hätt-e wär-e
wir hätt-en wär-en
ihr hätt-et wär-et
sie/Sie hätt-en wär-en

Sie hätte an der Universität einen Freund gehabt.               

Mir wäre keine Zeit geblieben.

Ich hätte Blockflöte besser gespielt.                                     

Alles Mögliche wäre durch Kopf gegangen.

Wir hätten die Rechnungen bezahlt.                                     

Ihnen wäre das Bewusstsein verlorengegangen

 

Mit Modalverben

„haben“ yardımcı fiilinin Konjunktiv II hali  „hätten“ ikinci fiilin „Vollverb“ ve tarz fiilinin „Modalverben“ mastar hali ile „Infinitiv“ kurulur.

Subjekt Hilfsverb  Infinitiv Infinitiv
ich hätt-e vergessen können 
du hätt-est
er,sie,es hätt-e  
wir hätt-en
ihr hätt-et
sie/Sie hätt-en

hätten+ 2x Infinitiv

 

Ich hätte dich davor warnen müssen.

Er hätte alle Gedanken aus dem Kopf schlagen können.

Wir hätten Louisa anrufen müssen.

 

Konjunktiv II (Zukunft)

„werden“ yardımcı fiilinin „Hilfsverb“ Konjunktiv II hali ikinci fiilin mastar hali ile „Infinitiv“ kurulur.

Subjekt Hilfsverb Infinitiv
ich würd-e   abgewöhnen   
du würd-est
er,sie,es würd-e
wir würd-en
ihr würd-et
sie/Sie würd-en

würden + Infinitiv

 

Mit Modalverben

„werden“ yardımcı fiilinin „Hilfsverb“ Konjunktiv II hali ikinci fiilin „Vollverb“ ve tarz fiilinin „Modalverb“ mastar hali ile „Infinitiv“  kurulur.

Subjekt Hilfsverb Infinitiv Infinitiv
ich würd-e liegen   sollen
du würd-est
er,sie,es würd-e
wir würd-en
ihr würd-et
sie/Sie würd-en

würden + 2x Infinitiv

 

Er würde mit dem Chef sprechen müssen

Wir würden die Rechnung bezahlen sollen

 

Konjunktiv II vollendete Zukunft

„werden“ yardımcı fiilinin „Hilfsverb“ Konjunktiv II hali, fiilin  ikinci hali "Partizip Perfekt" ve yardımcı fiilin „haben/sein“ mastar hali ile „Infinitiv“ kurulur.

Subjekt Hilfsverb Partizip II Hilfsverb
ich würd-e verloren haben  
du würd-est
er,sie,es würd-e
wir würd-en
ihr würd-et
sie/Sie würd-en

 würden +   Partizip Perfekt + Infinitiv haben/sein

 

Mit Modalverben

„werden“ yardımcı fiilinin „Hilfsverb“ Konjunktiv II hali, fiilin  ikinci hali "Partizip Perfekt" ; yardımcı ve tarz fiilin „haben“ mastar hali ile „Infinitiv“ kurulur.

Subjekt Hilfsverb Partizip II Hilfsverb Modalverb
ich würd-e verloren haben   können  
du würd-est
er,sie,es würd-e
wir würd-en
ihr würd-et
sie/Sie würd-en

würden +  Partizip Perfekt + 2x Infinitiv  

 

Du würdest ihn gesehen haben können

Die Manschaft würde das Spiel nicht verloren haben sollen

Ihr würdet geschlafen haben können

 

Konjunktiv 2

Konjunktiv 2” üzerine bir düşünce

  • 27 Mayıs 2016, 06:33
    Kalıcı bağlantı

    Çok ayrıntılı ve basit bir şekilde anlatılmış anlamama çok yardımcı oldu Emeğinize sağlık hocam..

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: