Mischverben

Mischverben

Karışık fiilerin Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik hem de "fiil kökünden sonra -te" eki getirilir.

Partizip Perfekt halinde ise hen fiil başına "ge-" fiil kökü sonuna "-t" eki getirilir hem de kökteki seslide değişiklik olur.  Bu iki yönü ile hem kuvvetli hem de zayıf fiilere benzerlik gösterir. Bu nedenle karışık fiil olarak adalandırılırlar.

Infinitiv/Mastar Verbstamm/Fiil Kökü 3. Person Imperfekt Partizip Perfekt
brennen brenn   brann-te ge-brann-t
bringen bring   brach-te ge-brach-t
denken denk   dach-te ge-dach-t
kennen kenn   kann-te ge-kann-t
nennen nenn   nann-te ge-nann-t
wissen wiss weiß wuss-te ge-wuss-t
*senden send   sand-te ge-sand-t
*wenden wend   wand-te ge-wand-t

* Bu fiillerin bazıları hem karışık çekime uygun hemde zayıf çekime uygun iki değişik şekilde kullanılır bir kullanımı geçişli iken diger kullanımları geçişsizdir.

sendete, wendete

 

Modalverben/Tarz Fiilleri

Tarz eylemleri "wollen ve sollen" dışında karışık fiiler grubuna girer  Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik hem de "fiil kökünden sonra -te" eki getirilir.

Partizip Perfekt halinde ise hen fiil başına "ge-" fiil kökü sonuna "-t" eki getirilir hem de kökteki seslide değişiklik olur.  Bu iki yönü ile hem kuvvetli hem de zayıf fiilere benzerlik gösterir. Bu nedenle karışık fiil olarak adalandırılırlar.

Infinitiv/Mastar Verbstamm/Fiil Kökü 1. und 3. Person Imperfekt Partizip Perfekt
dürfen dürf darf durf-te ge-durf-t
können könn kann konn-te ge-konn-t
müssen müss muss muss-te ge-muss-t
mögen mög mag moch-te ge-moch-t
*sollen *soll soll *soll-te *ge-soll-t
*wollen *woll soll *woll-te *ge-woll-t

*Tarz eylemleri nadiren yanlız kullanılır. "sollen ve wollen" tarz fiilerinin dışında hepsi karışık fiiller gurubuna girer.

Author: Erdem OVAT

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.