Passiv Edilgen Yapi

Edilgen cümle „werden“ yardımcı fiili „Hilfsverb“  özneye göre çekimlenir ve fiilin ikinci hali ile „Partizip II“ kurulur.  Edilgen „Passiv“ cümlerlede eylemin kimin tarafından yapıldığı önemli olmayan olayın ön plana çıktığı cümlelerdir.  Etken cümlenin „Aktivsatz“ nesnesi edilgen cümlenin sözde öznesi olarak yer alır.  Edilgen cümle „Passiv“ etken cümleden „Aktiv“ her zaman bir fiil fazladır.

 

Vorgangspassiv

Passiv Präsens

Edilgen cümle „werden“ yardımcı fiili „Hilfsverb“  özneye göre çekimlenir ve fiilin ikinci hali ile   „Partizip II“ kurulur. Etken cümlenin „Aktivsatz“ nesnesi edilgen cümlenin sözde öznesi olarak yer alır.

                                      werden +  Partizip II

Aktivsatz Passivsatz
Subjekt Verb Objekt Subjekt Hilfsverb Partizip II
Die Sekretärin bearbeitet die Akte Die Akte wird bearbeitet
Er wäscht das Auto Das Auto wird gewaschen

Edilgen cümlelerde „durch ve „von“ edatlarıyla „Präposition“ örtülü özne gösterilebilir.

Aktivsatz Passivsatz
Subjekt Verb Objekt Subjekt Hilfsverb   Partizip II
Özne Fiil Nesne Sözde Özne Yardımcı Fiil Örtülü Özne Fiilin 2. Hali
Die Sekretärin bearbeitet die Akte Die Akte wird von der Sekretärin  bearbeitet
Er wäscht das Auto Das Auto wird von ihm gewaschen

Geçişsiz eylemlerin edilgen olduğu cümlelerde özne boşluğunu „es“ doldurur ya da özne bulunmaz.

Aktivsatz Passivsatz
Subjekt Verb Dativ Subjekt Hilfsverb Dativ Partizip II
Der Lehrer  hilft den Schülern  Es wird den Schülern geholfen
 (Es) wird  Ihnen geholfen

 

Passiv Präsens mit Modalverben

Şimdiki zamanda tarz fiileri ile edilgen cümle tarz fiili „Modalverben ile fiilin ikinci hali  Partizip II ve yardımcı fiil „werden“ ile kurulur. Aktiv cümlede tarz fiili hangi pozisyonda ise edilgen cümlede de yerini korur.

                      Modalverb Partizip II + werden

Aktivsatz Passivsatz
Subjekt Modalverb Objekt Infinitiv Subjekt Modalverb Partizip II Infinitiv
Die Sekretärin muss die Akte bearbeiten Die Akte muss bearbeitet weden

* Aktif cümlede tarz eylemi "Modalverb"  nerede bulunuyorsa edilgen cümlede de yerini her zaman korur.

 


Passiv Präteritum

Präteritum’un edilgen cümlesi „werden“ yardımcı fiilinin  „Imperfekt“  hali özneye göre çekimlenir ve  „Partizip II“„  ile yapılır.

                           wurden + Partizip II

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin bearbeitete die Akte Die Akte wurde bearbeitet

 

Passiv Präteritum mit Modalverben

Tarz fiileri ile Präteritum  edilgen cümle tarz fiilinin Imperfekt hali „Modalverb“ sözde özneye göre çekimlenir ve  fiilin ikinci hali „Partizip II“ ve yardımcı fiil „werden“ ile kurulur. Aktiv cümlede modal fiil hangi pozisyonda ise edilgen cümlede de yerini korur.

  Imperfekt von Modalverb  Partizip II    + werden

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin musste die Akte bearbeiten Die Akte musste bearbeitet werden

 


 Passiv Perfekt

Perfekt’in edilgen cümle „sein“ fiili özneye göre çekimlenir fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“ yardımcı fiilinin „Partizip II“ hali ile kurulur. Ancak Partizip II  deki „ge-“  eki düşer.

                      sein +  Partizip II + worden

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin hat die Akte bearbeitet Die Akte ist bearbeitet worden

 

Passiv Perfekt mit Modalverben

Tarz fiili ile Perfekt edilgen cümle „haben“ yardımcı fiili özneye göre çekimlenir fiilin ikinci hali  „Partizip II“ ile „werden“ yardımcı fiilinin hali  ve tarz fiilinin „Modalverb“ mastar hali  „Infinitiv“  ile  kurulur.

              haben +  Partizip II + werden + Modalverb

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin hat die Akte bearbeiten müssen Die Akte hat  bearbeitet werden müssen

 


Passiv Plusquamperfekt

Plusquam Perfekt edilgen cümle „sein“ fiilinin „Imperfekt "waren“ halinin özneye göre çekimlenir fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“ yardımcı fiilinin „Partizip II“ hali ile kurulur. Ancak Partizip II daki „ge-“ düşer.

                         waren + Partizip II + worden

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin hatte die Akte bearbeitet Die Akte war bearbeitet worden

 

Passiv Plusquamperfekt mit Modalverben

Tarz fiili ile Perfekt edilgen cümle „hatten“ yardımcı fiili özneye göre çekimlenir fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“ yardımcı fiilinin hali  ve tarz fiilinin „Modalverb“ mastar hali  „Infinitiv“  ile  kurulur.

                hatten + Partizip II + werden + Modalverb

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin hatte die Akte bearbeiten müssen Die Akte hatte  bearbeitet werden müssen

 


 Passiv Futur I

Edilgen Futur I cümlesi  „werden“ yardımcı fiili özneye göre çekimlenir, fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“ eklenerek kurulur.

                               werden +   Partizip II + werden

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin wird die Akte bearbeiten Die Akte wird bearbeitet werden

Passiv Futur I oldukça nadir kullanılır. Günlük dilde Passiv Futur I yerine Passiv Präsens kullanılır.

 

Passiv Futur I  mit Modalverben

Tarz fiili ile Futur I  edilgen cümle  „werden“ yardımcı fiili özneye göre çekimlenir, fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“  yardımcı fiili „Hilfsverb“ ve tarz fiili „Modalverb“ mastar halde kullanılarak kurulur.

                                  werden + Partizip II + werden + Modalverb 

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin wird die Akte bearbeiten müssen Die Akte wird bearbeitet werden müssen

 


 Passiv Futur II

Edilgen Futur II cümlesi   „werden“ yardımcı fiili özneye göre çekimlenir, fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“ yardımcı fillinin ikinci hali „Partizip II“  „sein“  yardımcı fiilinin mastar hali „Infinitiv“ ile kurulur. Ancak „werden“ yardımcı fiilinin Partizip II deki „ge“ düşer.

                    werden + Partizip II + worden + sein   

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin wird die Akte bearbeitet haben Die Akte wird bearbeitet worden sein

 

Passiv Futur II mit Modalverben      

Tarz fiili ile edilgen Futur II cümlesi   „werden“ yardımcı fiili özneye göre çekimlenir, fiilin ikinci hali „Partizip II“ ile „werden“ yardımcı fillinin ikinci hali „Partizip II“  „sein“  yardımcı fiilinin  ve tarz fiilinin „Modalverb“ mastar hali „Infinitiv“ ile kurulur. Ancak „werden“ yardımcı fiilinin Partizip II deki „ge-“ düşer.

                        werden + Partizip II + worden + sein + Modalverb                     

Aktivsatz Passivsatz
Die Sekretärin wird die Akte bearbeitet haben müssen Die Akte wird bearbeitet worden sein müssen

Passiv Futur II mit Modalverben çok karışık bir yapıda olduğundan çok nadir kullanılır.                                                       

 


Passiv Konjunktiv II Gegenwart

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin würde die Akte bearbeiten Die Akte würde bearbeitet
Er wüsche das Auto Das Auto würde gewaschen 

 Konjuntivform von werden   + Partizip II

Subjekt Hilfsverb
werden
Partizip II
ich würde gewaschen
gelesen
du würdest
er,sie,es würde
wir würden
ihr würdet
sie/Sie würden

 

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin könnte die Akte bearbeiten  Die Akte könnte bearbeitet werden
Er könnte das Auto waschen Das Auto könnte gewaschen werden

 

Konjuntivform von Modalverben + Partizip II + werden

Subjekt dürfen müssen können mögen *sollen *wollen wissen
ich dürfte müsste könnte möchte sollte wollte wüsste
du dürfte -st müsste-st könnte-st möchtest sollte-st wollte-st wüsste-st
er,sie,es dürft e müsste  könnte  möchte sollte wollte wüsste
wir dürfte -n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n
ihr dürft e-t müsste -t  könnte-t möchte-t sollte-t wollte-t wüsste-t
sie/Sie dürfte-n müsste -n  könnte-n möchte-n sollte-n wollte-n wüsste-n

*sollen ve wollen modal fiillerinin Konjunktiv II halleri yoktur

 


Passiv Konjunktiv II Vergangenheit

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin hätte die Akte bearbeitet Die Akte wäre bearbeitet worden 
Er wüsche das Auto Das Auto wäre gewaschen worden

 wären  +  Partizip II + worden

Subjekt Hilfsverb
werden
Partizip II Patizip II von werden
ich wäre gewaschen
gelesen
worden
du wärst
er,sie,es wäre
wir wären
ihr wäret
sie/Sie wären

 

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin hätte  die Akte bearbeiten können Die Akte hätte bearbeitet werden können Das Auto hätte gewaschen werden können
Er könnte das Auto waschen

  

hätten + Partizip II + 2x Infinitiv 

Subjekt Hilfsverb
werden
Partizip II 2x Infinitiv
ich hätte   gewaschen
gelesen
weden können
du hättest
er,sie,es hätte  
wir hätten
ihr hättet
sie/Sie hätten

 


 Passiv Konjunktiv II Zukunft

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin würde die Akte bearbeiten   Die Akte würde bearbeitet werden
Er würde  das Auto waschen Das Auto würde gewaschen werden 

 würden  + Partizip II + werden

Subjekt Hilfsverb
werden
Partizip II Infinitiv
ich würde gewaschen
gelesen
werden
du würdest
er,sie,es würde
wir würden
ihr würdet
sie/Sie würden

 

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin  würde  die Akte bearbeiten müssen  Die Akte würde bearbeitet werden müssen
Er würde  das Auto waschen müssen Das Auto würde gewaschen werden müssen

 würden  + Partizip II + werden + Modalverb

 


 Passiv Konjunktiv II Vollendete Zukunft   

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin würde die Akte bearbeitet haben   Die Akte würde bearbeitet worden  sein
Er würde das Auto gewaschen haben Das Auto würde gewaschen worden sein 

 würden  + Partizip II + worden + sein

Subjekt Hilfsverb
werden
 Partizip II Partizip II Infinitiv
ich würde  gewaschen 
 bearbeitet  
 worden   sein
du würdest
er,sie,es würde
wir würden
ihr würdet
sie/Sie würden

 

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv II Passiv Konjunktiv II
Die Sekretärin  würde  die Akte bearbeitet haben müssen Die Akte würde bearbeitet worden  sein müssen
Er würde das Auto gewaschen haben müssen    Das Auto würde gewaschen worden  sein müssen

 * Bu yapı çok karmaşık olduğundan kullanılmamaktadır.

würden  + 2X Partizip II + 2X Infinitiv 

 


 Passiv Konjunktiv I Gegenwart

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  bearbeite die Akte Die Akte werde bearbeitet 
Er wäsche das Auto Das Auto werde gewaschen 

 Konjunktivform von "werden" + Partizip II 

Edilgen cümlede çekilen fiil hangisi ise o fiil Konjunktiv I’e dönüştürülür. Çakışma halinde Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılır.

 

Subjekt Endung Hilfsverb
werden
Partizip II
ich -e*     werde*/würde gewaschen
gelesen
du -est werdest
er,sie,es    -e werde
wir -en* werden*würden
ihr -et werdet*/würden
sie/Sie -en* werden*würden

Passiv Konjunktiv I mit Modalverben

 

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  müsse die Akte bearbeiten Die Akte müsse bearbeitet werden 
Er müsse das Auto waschen Das Auto müsse gewaschen werden

Konjunktiv I-Form von "Modalverben" + Partizip II 

 

Subjekt dürfen müssen können mögen *sollen *wollen wissen
ich dürfe müsse könne möge solle wolle wisse
du dürf-est müss-est könn-est möge-est soll-est woll-est    wiss-est
er,sie,es dürfe müsse  könne  möge solle wolle wisse
wir dürf-en*/dürften müss-en*/müsst-en könn-en*/könnt-en mög-en*/mög-en soll-en*/soll-en woll-en*woll-en wiss-en*/wüsst-en
ihr dürf-et müss-et könn-et mög-et soll-et woll-et wiss-et
sie/Sie dürf-en*/dürften müss-en/*müsst-en könn-en*/könnt-en möge-en*/mög-en soll-en*/soll-en woll-en*/woll-en wiss-en*/wüsst-en

 


Passiv Konjunktiv I Vergangenheit

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  habe die Akte bearbeitet Die Akte sei bearbeitet worden
Er habe das Auto gewaschen Das Auto sei gewaschen worden

Konjunktiv I-Form von "sein" + worden + Partizip II 

Subjekt Endung Hilfsverb
werden
ich -e*     sei
du -est sei-est
er,sie,es    -e sei
wir -en* seien
ihr -et seiet
sie/Sie -en* seien

Passiv Konjunktiv II  mit Modalverben

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  habe die Akte bearbeiten müssen Die Akte habe bearbeitet werden müssen
Er habe das Auto waschen müssen    Das Auto habe gewaschen werden müssen

 Konjunktiv I-Form von "haben"  + Partizip II + Ifinitivform von "werden" und "Modalverb"

Subjekt Endung Hilfsverb
werden
ich -e*     habe/hätte
du -est habest
er,sie,es    -e habe
wir -en* haben*/hätten
ihr -et habet
sie/Sie -en* haben*/hätten

 


Passivkonjunktiv I Zukunft

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  werde die Akte bearbeiten Die Akte werde bearbeitet werden
Er werde das Auto waschen Das Auto werde gewaschen werden

 

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  werde die Akte bearbeiten müssen Die Akte werde bearbeitet werden müssen
Er werde das Auto waschen müssen Das Auto werde gewaschen werden müssen

 


 

Passivkonjunktiv I vollendete Zukunft

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  werde die Akte bearbeitet haben Die Akte werde bearbeitet worden sein
Er werde das Auto gewaschen haben  Das Auto werde gewaschen worden sein

 

Aktivsatz Konjunktiv I Passiv Konjunktiv I
Die Sekretärin  werde die Akte bearbeitet haben müssen Die Akte werde bearbeitet worden sein müssen
Er werde das Auto gewaschen haben müssen Das Auto werde gewaschen worden sein müssen

 

Subjekt Endung Hilfsverb
werden
ich -e*     werde*/würde
du -est werdest
er,sie,es    -e werde
wir -en* werden*würden
ihr -et werdet*/würden
sie/Sie -en* werden*würden

Passiv
%d blogcu bunu beğendi: