1- schwache (regelmäßige) Verben/Konjugation

Fiiller ekten "Endung" ve kökten "Stamm"  oluşurlar. Kişi çekim ekleri zaman eklerinden sonra gelir.  Fiillin mastar hali "Infinitiv" ya -en ya -n eki ile biter ve çümle başı haricinde küçük yazılır. Fiilden -n ya da -en ekini attığınızda fiil kökünü bulursunuz.

 

Infinitiv/Mastar Verbstamm/ Fiil Kökü Endung/Ek
hören hör -en
sagen sag -en
lächeln lächel -n
sammeln sammel -n

 

Almanca'da çekimleri bakımından üç çeşit fiil vardır. Fiiller kök halleri baz alınarak fiil halleri ekleri getirilir ve buna göre de zayıf, kuvvetli  ve karışık çekim olarak gruplanır. adlandırılır.  Fiilin çekimleri en iyi fiil kökleri baz alınarak öğrenilir.

1- schwache (regelmäßige) Verben /zayıf

2- starke (unregelmäßige)  Verben / kuvvetli 

3- gemischte Verben /karışık

 

1- schwache (regelmäßige) Verben /zayıf
Düzenli fiillerde fiil kökündeki sesli harfte değişiklik meydana gelmez. Fiil çekim ekleri fiil kökünden sonra özneye göre sırasıyla su ekler "-e, -st, -t, -en, -t, -en"  gelir.

Infinitiv Verbstamm Singular Plural
ich du er  sie es    wir ihr sie/*Sie   
Maskulin Feminin Neutral
leben leb leb-e leb-st leb-t leb-en    leb-t leb-en
wohnen wohn wohn-e    wohn-st  wohn-t    wohn-en    wohn-t     wohn-en   
sagen sag sag-e sag-st sag-t sag-en sag-t sag-en
hören hör hör-e hör-st hör-t hör-en hör-t hör-en
suchen such such-e suchst such-t such-en such-t such-en
zeigen zeig zeig-e zeig-st zeig-t zeig-en zeig-t zeig-en
lernen lern lern-e lern-st lern-t lern-en lern-t lern-en
Konjugation – Endung -e -st -t -en -t -en

*"Sie" aldığı çekim bakımından çoğul şahısların çekimine benzediği için o grupta gösterilmiştir. Büyük yazılan "Sie" yani siz nezaket ve tekildir.

Besonderheit/Sodeform

a) -e zur Hilfe/Yardımcı ünlü -e

Fill kökünün son harfleri  „-d,-t; -m,-n“  ünsüzler ile biten fiillerin çekiminde fiil  ikinci "du"ve üçüncü tekil  er,sie,es ve ikinci çoğul şahıs ihr çekimlerinde çekim eklerinden önce yardımcı ünlü araya „-e“ gilir.

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er sie es wir ihr sie/Sie
Maskulin Feminin Neutral
arbeiten arbeit arbeit-e arbeite-st arbeite-t arbeit-en arbeite-t  arbeit-en
reden red red-e rede-st rede-t red-en rede-t red-en
schneiden schneid schneid-e schneide-st schneide-t schneid-en schneide-t schneid-en
öffnen öffn öffn-e öffne-st öffne-t öffn-en öffne-t öffn-en
rechnen rechn rechn-e rechne-st rechne-t rechn-en rechne-t rechn-en
trocknen trockn trockn-e trockne-st trockne-t trockn-en trockne-t trockn-en
atmen atm atm-e atme-st atme-t atm-en atme-t atm-en

 

 

Julia arbeitet bei Siemens (Julia Siemens'te çalışıyor)

Er findet seine Brille nicht  (O gözlüğünü bulamıyor)

Bildet einen Satz (Bir cümle kurun)

Sie heiratet einen reichen Mann ( O zengin bir adamla evleniyor)

Uyarı: Eğer "-n ve -m" sesinden önce "-r" var ise bu kural geçersizdir. 

Infinitiv
Mastar
Stamm
Kök
Singular Plural
ich du Maskulin Feminin Neutral
er sie es wir ihr sie/*Sie
lernen lern lern-e lern-st lern-t lern-en lern-t lern-en
lärmen rm lärm-e lärm-st lärm-t lärm-en lärm-t lärm-en
Endung -e -st -t -en -t -en

 

 

 

 

 

Uyarı:Eğer fiil ikinci ve üçüncü tekil şahış çekiminde fiil kökündeki  sesli harfte değişiklik varsa yardımcı ses -e kuralı yanlızca "ihr" de geçerlidir. Bakınız düzensiz starke verben "raten ve werden" fiilinin çekimine.

Infinitiv
Mastar
Stamm
Kök
Singular Plural
ich du Maskulin Feminin Neutral
er sie es wir ihr sie/*Sie
laden lad lad-e läd( )st lad( )-t lad-en lade-t lad-en
raten rat rat-e rät( )-st rät( )-t rat-en rate-t rat-en
Endung -e ( )-st ( )-t -en e-t -en

 

 

 

 

 

b)  Konjugation –s  İkinci Tekil Şahıs Çekiminde  „s” düşmesi

Fill kökünde  „-s, -ss,-ß; -x,-z“  ikinci şahıs  „du„  fiil çekiminde çekim ekindeki   “(s)” sesi düşer. 

    Singular Plural
Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
schließen  schließ schließ-e  schließ()t  schließ-t schließ-en  schließ-t   schließ-en
grüßen grüß grüß-e grüß()t grüß-t grüß-en grüß-t grüß-en
reißen reiß reiß-e reiß()t reiß-t reiß-en reiß-t reiß-en
lassen lass lass-e läss()t läss-t lass-en lass-t lass-en
reisen reis reis-e reis()t reis-t reis-en reis-t reis-en
tanzen tanz tanz-e tanz()t tanz-t tanz-en tanz-t tanz-en
stürzen stürz stürz-e stürz()t stürz-t stürz-en stürz-t stürz-en
faxen fax fax-e fax()t fax-t fax-en fax-t fax-en
mixen mix mix-e mix()t mix-t mix-en mix-t mix-en

 

c) Konjugation – e

Birinci Tekil Şahıs Çekiminde fiil kökündeki „e“ nin Düşmesi/

Fill son harfleri  „-ln“ bu harflerle biterse birinci şahıs  „ich„ çekimlendiğinde çekim fiil kökündeki  „-e“ sesi  düşer 

Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie
sammeln  sammel  samm()l -e  sammel-st  sammel -t sammel -n  sammel-t   sammel-n
lächeln lächel läch()l-e lächel-st lächel-t lächel-n lächel -t lächel-n

 

 

Regelmäßige Verben

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: