Verben mit Präpositionen Test

Verben mit Präpositionen Test           1-)Wie viel  haben Sie ………………….   den Mantel gezahlt?                                         a) zu                            b) vor                           c) nach                         d) für 2-) Ich suche  eine Bluse, die ……………  diesem Rock  passt.                                      a)

Präposition

Präposition Almanca Edatlar, Almanca Präpositionen Almanca'da edatlara "Präpositionen" denir. Edatlar tek başına anlam taşımayan ancak bir sözcük ya da sözcük grubuyla birleştiğinde anlam taşıyan sözcük türleridir. Edatlar çoğunlukla ilişkili olduğu diğer ögelerden önce gelir. Edatlara bir kaç örnek verelelim. durch,gegen ,mit, zu, außer,