istanbul escort bayan

istanbul escort

Possessivartikel

Possessivartikel Possessivartikel'e geçmeden önce Possessivpronomen öğrenelim. Kişi zamirlerinin yalın haliyle karşılaştıralım Personalpronomen Possessiv ich mein du dein er sein es sein sie ihr wir unser ihr euer sie/Sie ihr/Ihr Possessivpronomen iyelik zamirleridir. Possessivartikel denilmesinin nedeni çekimleri önündeki ismin Artikel'ine göre  ekler almasından kaynaklanır. Şimdi de İyelik zamirlerinin "Possessivpronomen" ismin hangi halinde