istanbul escort bayan

istanbul escort

Präpositionen mit Dativ

Präpositionen mit Dativ Bu edatlar sadece ismin -e,-a, de, da halinde yani "Dativ" halde kullanılırlar. Sıklıkla kullanılan "Dativpräposition" lar şunlardır;     abden,dan itiberen mitile ausden,dan ayrılma  mitsamtbirlikte,içinde,beraber außerdışında,hariç nachyönelme,göre beide,da,sırasında naheyakın,yakınında binnen*içerisinde nebstberaber,birlikte dank*sayesinde samtdahil,birlikte entgegenkarşı,zıt seitden dan berri entsprechenduygun vis à vis fernuzak,uzağında vonden,dan ayrılma,iyelik gegenüberkarşısında