Almanca Perfekt 03 Alıştırma-Übung

Almanca Perfekt 03 Alıştırma-Übung 1- Er ………….. seinen Besuch  ………………………….                                                          (ab/sagen) 2- Wann ………….. du mit dem Rauchen …………………………. ?                                      (auf/hören) 3- ………….. ihr schon Brote ………………………….?                                                            (ein/kaufen) 4- Er ………….. ihre Einladung höflich

Perfekt

Perfekt Perfekt geçmişte olmuş ve bitmiş olaylar için kullanılır. Yakın geçmiş zaman „Vergangenheit“ diye de adlandırılır.  Perfekt „haben/sein“ yardımcı fiili ve „Partizip Perfekt“ fiilin ikinci hali ile kurulur. Yardımcı fiil özneye göre şimdiki zamandaki çekimlediği gibi çekimlenir ve fiilin ikinci hali cümle sonunda yer alır. Önce „haben/sein“ yardımcı fiilin şimdiki zamanda nasıl çekimlediğini hatırlayalım.     Singular Plural Infinitiv Verbstamm ich du er,sie,es wir ihr sie/Sie sein