Verben

Almanca Verben,Almanca Fiiller​

Fiillerin diğer adlandırılışı ise fiil zaman anlamı taşıdığı için "Zeitwort" eylem anlamı bildirdiği için ise "Tãtigkeitswort" tur

arbeiten,schlafen,essen,schreien,sein,werden,haben,bleiben..

Fiiller cümlede yüklem "Prädikat" yüklem görevini üstlenir ve kişi ve kişi sayısı bildirir.
Ich gehe nach Hause.
Ich habe lange aan der Webseiteerstellung gearbeitet
Das Geschirr wurde gespült.

​Almanca'da fiil çekimlerine "Konjugation" denir. Fiiller çekimleri bakımından zayıf,düzenli "schwache,regelmäßige Verben" kuvvetli,düzensiz "starke,unregelmäßige Verben" ve karışık fiiller "Mischverben" üçe ayrılır.
Schwache,regelmäßige VerbenZayıf eylemler Präteritum' te eki alır; Perfekt'e başına ge- eki sonuna ise -(e)t eki alır. Kökteki sesli harfte değişiklik ya da yumuşama olmaz.

Infinitiv
Mastar
Präteritum
Imperfekt
Perfekt
Partizip Perfekt
folgen folgte gefolgt
sagen sagte gesagt
hören hörte gehört

 

Starke,unregelmäßige Verben:

Kuvvetli eylemlerde ise Präteritum'da kökteki seslide değişiklik meydana gelir. Perfekt'e çoğunlukla kökteki sesli harfte değişiklik  çoğunlukla ge- eki sonuna ise -en eki alır. 

Infinitiv
Mastar
Präteritum
Imperfekt
Perfekt
Partizip Perfekt
kommen kam gekommen
gehen ging gegangen
fahren fuhr gefahren

Mischverben: Karışık fiillerde ise hem kökteki seslide değişiklik hem de Präteritum'da -te eki Perfekt'e başına ge- eki sonuna ise -t alır.

Infinitiv
Mastar
Präteritum
Imperfekt
Perfekt
Partizip Perfekt
kennen kannte gekannt
bringen brachte gebracht
denken dachte gedacht

​Anlamları bakımından ise iş bildiren "Tätigkeitsverben" oluş bildiren "Vorgangsverben" ve durum bildiren "Zustandsverben" olmak üzere üçe ayrılır.
Tätigkeitsverben:essen,helfen,lachen,schreiben,sprechen,tanzen
Vorgangsverben:einschlafen,fallen,sterben,wachsen
Zustandsverben: liegen,schlafen,sein,stehen

İşlevleri bakımından ise genel olarak esas fiil "Vollverb" yardımcı fiil "Hilfsverb" ve tarz fiili "Modalverb" birleşik eylemler bir isme ya da sıfat ile yüklem görevi üstlenen fiillere "Kopulaverben" bir isme bağlı belli bir kalıp şeklinde kullanılan fiiller "Fuktionsverben" beşe ayrılır.

Vollverb:Tek başına cümlede yüklem görevi üstlenen fiillere esas fiil denir. 
Es schneit.
Ich
esse einen Apfel.

Hilfsverb:Bir esas fiill ile birlikte kullanılan fiillere ve birleşik zaman oluşturan fiillere yardımcı "Hilfsverb" denir
Es wird schneien
Ich habe einen Kuchen gegessen
Am Wochenende werden die Geschäfte geschlossen.

Modalverb:Tarz fiilleri "Modalverben" genellikle bir fiil ile birlikte yüklem görevi üslenir.
Darf ich Ihr Gespräch kurz unterbrechen?
Ich
muss jetzt zur Arbeit.
Ich
will einen Kurs besuchen
Ich kann ausgezeichnet  "Bağlama" spielen.
Ich
mag Spaghetti.
Der Ehemann
soll den Mülleiner herausbringen

Kopulaverben: Bileşik eylemler bir isme ya da sıfat ile yüklem görevi üstlenen fiillere denir. 

Ich bin Architekt.
Ich 
habe kein Geld
Ich 
werde Pilot
Ich
bin total müde.

Fuktionsverben: Bir isme bağlı belli bir kalıp şeklinde belli bir fiil kullanılan fiiller "Fuktionsverben" denir.​ Bu bağlamda fiil ilk anlamını yitirir ve gerçek anlamda değildir.

Nomen/İsim Verb (fiil)  
in Kauf nehmen göze almak
Maßnahme  ergreifen tedbir almak
zur Verfügung stehen hizmetinde olmak

Fiiller cümlenin en önemli ögesidir ve birçok dil bilgisi yapısını ve sınıflamaları oluşturur. Bir fiilden eyleme katılan kişiyi "Person" eyleme katılan kişi sayısını "Numerus" fiilde zamanı "Tempus" fiilde kipleri "Modus" fiilde çatıyı "Genus" anlamak mümkündür.

Personen 1.Person (I.Şahıs),2.Person (II.Şahıs),3.Person(III.Şahıs)
Numerus Singular(Tekil),Plural(Çoğul)
Tempus Präsens,Präteritum,Perfekt,Plusquam Perfekt,Futur I, Futur II
Modus Indikativ(Bildirme Kipi),Konjunktiv(İstek Kipi),Imperativ(Emir Kipi)
Genus Aktiv(Etken),Passiv(Edilgen)

Bir örnekle bir kavramları göz atalım. Yukarıdaki kavramlara daha sonraki bölümlerde ayrıntılı değinilecektir.

(du) kamst zweite Person
Singular
Präteritum
Indikativ
Aktiv

 

Verben
Etiketlendi:                 

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: